P+V (Cilento Coast Italy)

เรื่องราวถัดไป
06.05.2020 Positano, อิตาลี
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
บรรณาธิการแนะนำ
ดีที่สุดของสัปดาห์
ดีที่สุดของปี
  • ความคิดเห็น:

Szilveszter Szabados (szilveszterphoto) 1 เดือน ที่แล้ว

Lovely story!😊

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

Thanks!!!

Salvatore Grizzaffi (SalvoGrizzaffi) 1 เดือน ที่แล้ว

Wow ! Complimenti

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

Grazie, carissimo

Fabiano Rodriguez (fabianorodriguez) 1 เดือน ที่แล้ว

Great, Very Nice, Congratulations!!!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

thank you , fabiano

Christelle Rall (christellerall) 1 เดือน ที่แล้ว

Wow, great story telling and images!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

Grazie1000

Alisa Markina (AlisaMarkina) 1 เดือน ที่แล้ว

Congratulations!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

😄😄🙏

Matteo Lomonte (lomonte) 1 เดือน ที่แล้ว

Bravo Antonio!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 1 เดือน ที่แล้ว

Grazie1000, matteo😁

Francesco Smarrazzo (Smarrazzo) 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

Molto Bello complimenti Antonio

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

Grazie a te 😗

Giuseppe Laganà (GiuseppeLagana) 4 สัปดาห์ ที่แล้ว

belle come sempre

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

Giuseppe,grazie

Agnieszka Gofron (agnieszkagofron) 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

love it!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

Grazie,a te😉

Sergey Noskov (Nashday) 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

Классные снимки, особенно кадры силуэтов!

Antonio Palermo (AntonioPalermo) 3 สัปดาห์ ที่แล้ว

😉😉😉