ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Vanda Mesiariková

Prievidza, สโลวะเกีย 

3 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาสโลวัก, ภาษาอังกฤษ, ภาษาเช็กได้
https://lh3.googleusercontent.com/gCfIVFeTKBnZDB1LaXPdtiCRInXtSPR31AUdhIESsLkMV1mo1YU51T6HRxUi8TmWuhV0xh8K2b63cHw4OpQhHphW Prievidza, สโลวะเกีย 1300 CZK Vanda Mesiariková +421 911 272 042