Pilar y Paco

Câu chuyện tiếp theo
22.08.2020 Lorca, Tây Ban Nha
What can I tell you about this wedding?
Well, it was magical, what we experienced with this couple and their guests, in the midst of this situation that we have captivated us ... You realize that in the end love lasts and that people are very strong, we can with this pandemic ...
I can only have words of thanks to the couple ... THANK YOU
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
  • Bình luận:

Christelle Rall (christellerall) 2 tháng trước

wow, great story!

Іgor Likhobickiy (IgorL) 2 tháng trước

Отличная серия !

Miguel Ponte (cmiguelponte) 2 tháng trước

The word wow is not enough!