• Nhiếp ảnh gia Diego Velasquez

    Atlanta, Hoa Kỳ
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Diego Velasquez
+1 229-548-2232
Xuất hiện lần cuối 15 phút trước
I am a strong believer that the moment when a couple gathers in marriage, something spiritual happens, something indescribable that my photography tries to describe.
Tôi có thể nói Anh, Tây Ban Nha.
Tính phí mỗi giờ
300 USD

tối thiểu 6 giờ

Liên hệ