Xuất hiện lần cuối một tháng trước

Nhiếp ảnh gia Melinda Guerini

232

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối một tháng trước

Como, Ý PRO

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, đức, ý, hungaria
https://lh3.googleusercontent.com/xU44c8t0Nr2BZtop--_-SLKIlS7PlMVc4rU4OXMob_6faMvOJKG1ZdbcPwdPv6sJG4gtUZcnVMnSqGjDYtdmfIbxhVCYz225EdZl Como, Ý 200 EUR Melinda Guerini +36 20 475 2959
Chụp ảnh đám cưới: 200 USD mỗi giờ tối thiểu 9 giờ