Nhiếp ảnh gia Spyros Karvounis

Thessaloniki, Hy Lạp
PRO
Xuất hiện lần cuối 6 ngày trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Spyros Karvounis
@spyroskarvounis
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+30 693 910 6929
Tính phí mỗi giờ
175 USD
tối thiểu 2 giờ