• Vali Negoescu

    Bu-ca-rét, Ru-ma-ni
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Vali Negoescu
+40 722 771 512
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Together we are one.
Tính phí mỗi giờ
70 USD

tối thiểu 8 giờ

Liên hệ