Φωτογράφος Vali Negoescu

Βουκουρέστι, Ρουμανία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
5 έτη
Φωτογράφος Vali Negoescu
@negoescu
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Καμία φωτογραφία ή ιστορίες στην επιλογή συντακτών
0
Τηλεφώνου
Χρέωση ανά ώρα
70 USD
8 ώρες ελάχιστο