Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy

11

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước

Toronto, Canada PRO

15 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, serbia, ukraina
https://lh3.googleusercontent.com/418J3NjTna8Ybq3mDk70mL_MLWfdOmEZ2zlqlLTZ0jLGQzo5M0WK64LMQiM2spnrQRyP2csXubFiGMyipeGbQKtlWVeXk1XkIZtqchk Toronto, Canada Vladimir Nadtochiy +382 69 999 208
Chụp ảnh đám cưới: 305 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ