Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Aleksey Krasnov

522

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Kaliningrad, Nga 

10 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/6t44AZXttwqj0rQGYH0EVG3njDqS4bqVKjTcmWMpMufBUHrHfuKPj7QP1N5yYJOFGRQloW9-JI9SETgloN_HSrpEbkR-Yf6aqeJsOX4 Kaliningrad, Nga 3500 RUB Aleksey Krasnov +7 900 565-73-83
Chụp ảnh đám cưới: 50 USD mỗi giờ tối thiểu 6 giờ