Nhiếp ảnh gia Aleksey Krasnov

Kaliningrad, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Krasnov
@KrasnovCo
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Story in a single frame"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "The power of light"

2
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
3
Số điện thoại
+7 900 565-73-83
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 6 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này