Nhiếp ảnh gia Jonathan Guajardo

Chihuahua, Mexico
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Jonathan Guajardo
@guajardo
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
10 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
11
Số điện thoại
+52 614 184 7979
Tính phí mỗi giờ
220 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này