Nhiếp ảnh gia Roberto Frignani

Trento, Ý
PRO
Xuất hiện lần cuối 15 phút trước
Thành viên MyWed trong
8 tháng
Nhiếp ảnh gia Roberto Frignani
@gli-imbucati
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
32 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
32
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+39 340 733 2527
Tính phí mỗi giờ
165 USD
tối thiểu 10 giờ