Nhiếp ảnh gia Tam Nguyen

Hội An, Việt Nam
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
5 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Tam Nguyen
@fernandes
PRO
xếp hạng tại quê nhà

- Phone: +84935344522 - Email: fernandesdn123@gmail.com

Tôi có thể nói Anh, Tiếng Việt.
thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
6 ảnh trong Đẹp nhất của năm
6
22 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
24
53 ảnh và 4 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
57
Số điện thoại
+84 93 534 45 22
Tính phí mỗi giờ
90 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này