• Elena Haralabaki

    A-ten, Hy Lạp
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Elena Haralabaki
+30 694 700 8766
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
I love photography as it’s giving me the creative fulfillment that I seek in my everyday life! Here is the list of my latest accomplishments: 1st place in Greece on Fearless Photographers-1st place in Greece on WPS- 1st place in Greece on WPJA & AGWPJA-1st place in Greece on ISPWP-150 awards total.
Tính phí mỗi giờ
225 USD

tối thiểu 2 giờ

Liên hệ