Nhiếp ảnh gia Salvador Del Jesus

Barcelona, Tây Ban Nha
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Salvador Del Jesus
@deljesus
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
3
Số điện thoại
+34 935 74 43 76
Tính phí mỗi giờ
120 USD
tối thiểu 1 giờ