Φωτογράφος Salvador Del Jesus

Βαρκελώνη, Ισπανία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
6 έτη και 7 μήνες
Φωτογράφος Salvador Del Jesus
@deljesus
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
2 φωτογραφίες και 1 σειρά στις επιλογές συντακτών
3
Τηλεφώνου
+34 935 74 43 76
Χρέωση ανά ώρα
120 USD
1 ώρα ελάχιστο