Nhiếp ảnh gia Lidia Marcelli

Roma, Ý
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Lidia Marcelli
@attimidiluce
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+39 333 293 3752
Tính phí mỗi giờ
235 USD
tối thiểu 3 giờ