Φωτογράφος Lidia Marcelli

Ρώμη, Ιταλία
Ενεργός πριν από πολύ καιρό
MyWed μέλος για
6 έτη και 2 μήνες
Φωτογράφος Lidia Marcelli
@attimidiluce
Βαθμολογία πατρίδας

επιτεύγματα
Δεν έχει κερδίζει MyWed Award
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
Δεν υπάρχουν καλύτερες φωτογραφίες ή επιτεύγματα ιστοριών
0
3 φωτογραφίες και 1 σειρά στις επιλογές συντακτών
4
Τηλεφώνου
+39 333 293 3752
Χρέωση ανά ώρα
235 USD
3 ώρες ελάχιστο