Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Nicholas Mancini (smartcomma). Ảnh của 15 tháng 2 2021
Thêm vào mục yêu thích

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/2.5
35 mm
1/250s
640
Quay vào 7 tháng 8 2019