Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Alessandro Giannini (giannini). Ảnh của 17 tháng 6 2015
Thêm vào mục yêu thích