Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Seleksyon ng editor
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Photographer sa kasal Andreu Doz (andreudozphotog). Larawan ni 21 Nobyembre 2016
Ilagay sa mga paborito

Happy-Go-Lucky

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento