Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Pinakamahusay ng Taon
dmitrov wtf Dmitrov, Russia 16 Mga komento 27 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Casamiento en Estancia Casco Viejo Isaura - Argentina Coronel Dorrego, Argentina 11 Mga komento 5 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Juliana + Cobalquini Brasília, Brazil 12 Mga komento 12 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Pinakamahusay ng Taon
Gabriela + Andres Manta, Ecuador 23 Mga komento 6 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Свадьба Усача и Крис Novosibirsk, Russia 19 Mga komento 12 Inilagay sa mga paborito
Pinakamahusay ng linggo
Моя любовь живёт в белом городе Altea, Spain 16 Mga komento 3 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Саида и Мират Moscow, Russia 7 Mga komento 2 Inilagay sa mga paborito
Pinakamahusay ng linggo
Glamorous Indie Rock and Roll Moscow, Russia 8 Mga komento 3 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Lee & Lilia Moscow, Russia 2 Mga komento 1 Inilagay sa mga paborito
Seleksyon ng Editor
Pinakamahusay ng linggo
Scotch and Rom Moscow, Russia 4 Mga komento 4 Inilagay sa mga paborito