Photographer sa kasal Artur Pogosyan (pogart). Larawan ni 20 Marso 2016
Ilagay sa mga paborito

Что-то в этом есть!
прыжок как надо!

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

24 mm
1/125s
400
Kinuha noong 11 Marso 2016