Photographer sa kasal Fedor Salomatov (fedorsalomatov). Larawan ni 14 Agosto 2020
Ilagay sa mga paborito