Photographer sa kasal José Sepúlveda (josesepulveda). Larawan ni 10 Marso 2020
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento