Photographer sa kasal Mona Varga (monavarga). Larawan ni 25 Abril 2019
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

f/2
23 mm
1/1600s
200
Kinuha noong 13 Abril 2019