• Lanneau Guuvn

    Vinh, Vietnam
Favourite author
Offline
Mình là nhiếp ảnh gia ở việt nam, Mình rất thích đi nhiều nơi đẹp để chụp hình và nhất là chụp hình cưới đầy cảm xúc. và chân dung. Mình đang cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn trong mỗi lần bấm máy ..!
Charge per hour
180 USD

4 hours minimum

Дата мероприятия
31 сентября 2014
Этот день свободен