• Lanneau Guuvn

    Vinh, Vietnam
Favourite author

Attention!

We recommend that you communicate with photographers via messages on the MyWed website solely.

In this case only we can help you out with any controversial issue you might encounter.

Contact photographer
Lanneau Guuvn
+84 125 998 8866
Offline
Mình là nhiếp ảnh gia ở việt nam, Mình rất thích đi nhiều nơi đẹp để chụp hình và nhất là chụp hình cưới đầy cảm xúc. và chân dung. Mình đang cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn trong mỗi lần bấm máy ..!
Charge per hour
175 USD

4 hours minimum

Contact photographer