f/16.0
34 mm
1/8000
1250
  • Comments:

Micaela Segato (segato) 11 months ago

Very nice !

Rita Szerdahelyi (szerdahelyirita) 11 months ago

Thanks Micaela !

Rita Szerdahelyi (szerdahelyirita) 11 months ago

Thanks Elia !

Rita Szerdahelyi (szerdahelyirita) 11 months ago

Message deleted by its owner

Natalya Ivanova (nataivanova) 11 months ago

Отлично

Rita Szerdahelyi (szerdahelyirita) 11 months ago

спасибо Natalya !