Wedding photographer Egor Zhelov (zhelov). Photo of 18 April 2015
Add to favourites

геометрично

Log In or Sign Up to leave a comment

f/2.38
35 mm
1/2000s
100
Shot on 6 October 2013