Nikon
33%
681 340 fotografií
30%
17 117 fotografů
Canon
57%
1 187 392 fotografií
48%
27 275 fotografů
Sony
6%
127 417 fotografií
11%
6 120 fotografů
Fujifilm
3%
52 791 fotografií
5%
2 744 fotografů
DJI
0.4%
8 355 fotografií
4%
2 401 fotografů
Pentax
0.1%
2 979 fotografií
0.30%
157 fotografů
Olympus
0.1%
2 886 fotografií
0.50%
296 fotografů
Leica
0.1%
1 619 fotografií
0.30%
182 fotografů
Panasonic
0.1%
1 093 fotografií
0.30%
165 fotografů
Apple
0%
575 fotografií
0.60%
319 fotografů
GoPro
0%
334 fotografií
0.30%
160 fotografů