Nikon
33%
675 187 fotografií
31%
17 983 fotografů
Canon
58%
1 179 354 fotografií
49%
28 711 fotografů
Sony
5%
103 528 fotografií
9%
5 491 fotografů
Fujifilm
2%
47 754 fotografií
4%
2 620 fotografů
DJI
0.4%
7 666 fotografií
4%
2 324 fotografů
Pentax
0.1%
3 023 fotografií
0.30%
168 fotografů
Olympus
0.1%
2 827 fotografií
0.50%
289 fotografů
Leica
0.1%
1 472 fotografií
0.30%
153 fotografů
Panasonic
0.1%
1 095 fotografií
0.30%
161 fotografů
Apple
0%
538 fotografií
0.50%
307 fotografů
GoPro
0%
345 fotografií
0.30%
171 fotografů