Nikon
33%
684 907 zdjęć
30%
17 690 fotografów
Canon
58%
1 196 044 zdjęcia
48%
28 236 fotografów
Sony
6%
124 527 zdjęć
10%
6 122 fotografów
Fujifilm
3%
52 273 zdjęcia
5%
2 762 fotografów
DJI
0.4%
8 277 zdjęć
4%
2 412 fotografów
Pentax
0.1%
3 008 zdjęć
0.30%
160 fotografów
Olympus
0.1%
2 894 zdjęcia
0.50%
299 fotografów
Leica
0.1%
1 585 zdjęć
0.30%
172 fotografów
Panasonic
0.1%
1 123 zdjęcia
0.30%
168 fotografów
Apple
0%
573 zdjęcia
0.50%
321 fotografów
GoPro
0%
332 zdjęcia
0.30%
162 fotografów