Natalia & Billy

  • Báo cáo
05.04.2021 Cartagena de Indias, Colombia
Magical Wedding in Cartagena!
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
  • Bình luận:

John Palacio (johnpalacio) 1 tháng trước

Excelente Valentina!!! Gran reportaje !!!

Robinson Rodgers (RobinsonRodgers) 1 tháng trước

Grande valeeee!!!! Pequena gigante!! Felicitaciones, tome su buen like. best weddings of the year.

Eder Acevedo (eawedphoto) 1 tháng trước

Puuummmm!! que gran historia!!