Michelle & Mitch

  • Báo cáo
13.09.2020 Chicago, Hoa Kỳ
Obviously 2020 was a rough year for everyone, and it certainly changed many wedding plans. Despite a few delays, Michelle and Mitch were able to make it happen even though it ended up being just the two of them (and me). We got to celebrate by spending an early Sunday morning with the city (mostly) to ourselves.
  • Bạn chỉ có thể bỏ Lượt thích của bạn trong vòng 5 phút Bạn đã đạt hạn mức Lượt thích hàng ngày Bộ ảnh này quá cũ. Bạn không thể thích được Bạn không thể Thích câu chuyện của chính mình Đặt số điện thoại của bạn để có thể nhấn thích Bạn không thể Thích ảnh này. Hồ sơ của bạn chưa được phê duyệt
  • Thêm vào mục yêu thích
Sergey Markov (SergeyMarkov) 1 tháng trước

Клёвый свет и цвет! Круто!

Nenad Bozovic (NenadPSphoto) 1 tháng trước

Very nice!!!