Những câu chuyện đám cưới đẹp nhất trong tuần
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Витя и Женя | Магия! Mát-xcơ-va, Nga 7 Bình luận 4 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Олег и Катя Mát-xcơ-va, Nga 22 Bình luận 4 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Tatiana & Andrei Wedding Day Bu-ca-rét, Romania 0 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Сосок, бокалы и руки Mát-xcơ-va, Nga 11 Bình luận 3 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Delia & Cristi Slatina, Ru-ma-ni 0 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Максим и Лена Simferopol 6 Bình luận 1 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Андрей и Юлия Odessa, Ukraine 3 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Cris & Javi Fresnedelo, Tây Ban Nha 0 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Titi & Fran Ca-ra-cát, Vê-nê-xu-ê-la 1 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Make Yakov Great Again Mát-xcơ-va, Nga 1 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích