Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
dmitrov wtf Dmitrov, Nga 16 Bình luận 27 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Casamiento en Estancia Casco Viejo Isaura - Argentina Coronel Dorrego, Ác-hen-ti-na 11 Bình luận 5 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Juliana + Cobalquini Bra-xi-li-a, Bra-xin 12 Bình luận 12 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Gabriela + Andres Manta, Ê-cu-a-đo 23 Bình luận 6 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Свадьба Усача и Крис Novosibirsk, Nga 19 Bình luận 12 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Моя любовь живёт в белом городе Altea, Tây Ban Nha 16 Bình luận 3 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Саида и Мират Mát-xcơ-va, Nga 7 Bình luận 2 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Glamorous Indie Rock and Roll Mát-xcơ-va, Nga 8 Bình luận 3 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Lee & Lilia Mát-xcơ-va, Nga 2 Bình luận 1 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Scotch and Rom Mát-xcơ-va, Nga 4 Bình luận 4 Đã thêm vào mục yêu thích