Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Ice Caves Elopement in Iceland Rây-ki-a-vích, Ai-xơ-len 31 Bình luận 25 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Megan & Bryan Tremezzo, Ý 8 Bình luận 6 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Re Kuta, In-đô-nê-xi-a 14 Bình luận 14 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Đẹp nhất của năm
Angela + Carlos La Calera, Cô-lôm-bi-a 11 Bình luận 2 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Anca & Marian Craiova, Ru-ma-ni 3 Bình luận 1 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Все Божьи дети могут танцевать. Начало истории Ba-cu, A-déc-bai-dan 2 Bình luận 1 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Como for two Varenna, Ý 1 Bình luận 2 Đã thêm vào mục yêu thích
Tuyển chọn của biên tập viên
Đẹp nhất trong tuần
Dean and Kristina Tivat, Môn-tê-nê-grô 5 Bình luận 1 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Alex & Naty Târgovişte, Ru-ma-ni 2 Bình luận 0 Đã thêm vào mục yêu thích
Đẹp nhất trong tuần
Катя и Саша Mát-xcơ-va, Nga 3 Bình luận 2 Đã thêm vào mục yêu thích