Nhiếp ảnh gia Mihai Zaharia

Bu-ca-rét, Romania
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Mihai Zaharia
@zaharia
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
2 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+40 721 780 888
Tính phí mỗi giờ
115 USD
tối thiểu 2 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này