Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Wandon Yana

0

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Thành phố Chiang Mai, Thái Lan 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, tiếng thái
https://lh3.googleusercontent.com/KtLx1TMUGbzgbR3_iYNFt1eLuBPmCH5MyLRf5rnEKBitwqZcrgiMjSQHsGaEH-QKBt1nY5Z9fqoCWZNKG1MngNdDKXheEZxEKJdV_Q Thành phố Chiang Mai, Thái Lan 3000 THB Wandon Yana +66 97 921 0851
Chụp ảnh đám cưới: 90 USD mỗi giờ tối thiểu 1 giờ