Xuất hiện lần cuối hôm nay

Nhiếp ảnh gia Vitaliy Melikhov

24

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối hôm nay

Kharkiv, Ukraine 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, ukraina, anh
https://lh3.googleusercontent.com/5eTodhLOHTzwj0jeFqr2fqyFlnm0s6JsiBEovRvA4K-vW7TlYS3CR2vGO8cR--siJM_o6vIvrqaeC5Jzs-BhaWwCkFVOGuddczvM Kharkiv, Ukraine 1500 UAH Vitaliy Melikhov +380 95 433 3565
Chụp ảnh đám cưới: 75 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ