Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Victor Rodriguez Urosa

530

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Ca-ra-cát, Vê-nê-xu-ê-la 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tây ban nha, anh, bồ đào nha, hà lan
https://lh3.googleusercontent.com/kcLcpbcY7YglnHW43QZlH6e3MDMupuwllacU6gQM24M3peu5n_hizYgS9V5GoAMxjQ1Jhr1le77ZwuoQjf-3Xfv05UB3eNPX80c9 Ca-ra-cát, Vê-nê-xu-ê-la 50 EUR Victor Rodriguez Urosa +58 424-2327843
Chụp ảnh đám cưới: 60 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ