Nhiếp ảnh gia Valentina Piksanova

Simferopol, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
11 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Valentina Piksanova
@valiashka
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
2 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
4
45 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
48
7 ảnh và 3 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
10
Số điện thoại
+7 978 760-67-62
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này