Nhiếp ảnh gia Vladimir Popovich

Simferopol, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
12 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Vladimir Popovich
@valdemar
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+7 978 793-06-08
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 5 giờ