Nhiếp ảnh gia Ioannis Tzanakis

Chania, Hy Lạp
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Ioannis Tzanakis
@tzanakis
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+30 694 243 3145
Tính phí mỗi giờ
175 USD
tối thiểu 2 giờ