• Svetlana Carkova

    Saint Petersburg, Nga
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Svetlana Carkova
+7 951 684-42-30
Ngoại tuyến
Я знаю, как передать всю палитру ваших чувств! Для вас подберу ту самую волшебную природу и необыкновенные пейзажи, которые в сочетании с дополнительным световым оборудованием помогут раскрыть и подчеркнуть всю гармонию и красоту ваших отношений!
Tính phí mỗi giờ
60 USD

tối thiểu 10 giờ

Liên hệ