Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Szymon Kurzyk

Kraków, Ba Lan 

1 năm trên MyWed
Tôi có thể nói ba lan, anh
https://lh3.googleusercontent.com/RAWQCuJigwdTuYZQsOHaI8rSPQPSU42kxDBc-sDGU9cy5nJVNBcqyOhjoHLUI6SJumVx_sglf1xyx2Jyt4_d4ciS Kraków, Ba Lan 250 PLN Szymon Kurzyk +48 605 202 256