Nhiếp ảnh gia Steven Rooney

Liverpool, Vương Quốc Anh
PRO
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Steven Rooney
@stevenrooney
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
13 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
15
55 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
61
259 ảnh và 17 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
276
Số điện thoại
+44 7793 938105
Tính phí mỗi giờ
220 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này