• Giuseppe Sorce

    Palermo, Ý
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Giuseppe Sorce
+39 333 255 9680
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Un lungo percorso professionale iniziato nel 1985, prima con la telecamera e poi con la macchina fotografica, costituisce la base di ogni mio intervento in ambito fotografico. Ho fatto del mio lavoro una passione e ciò mi ha portato ad un rapporto emotivo con gli eventi legati al matrimonio.
Tôi có thể nói Ý.
Tính phí mỗi giờ
225 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ