Nhiếp ảnh gia Soňa Goldová

Brno, Séc
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm
Nhiếp ảnh gia Soňa Goldová
@sonagoldova
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh và 1 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
85 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này