Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Soňa Goldová

4

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Brno, Séc 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói séc
https://lh3.googleusercontent.com/d_5mtAkXsAWitzTG5cZGJsV5faSl_uUG-4ypuHCNgF9YrRaz4RuQryI4pLJff8c0M_r6pJlHNaf1GDCIXACRoAJeQ0KK5RCHc7TX Brno, Séc 1900 CZK Soňa Goldová +420 732 347 441
Chụp ảnh đám cưới: 90 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ