Nhiếp ảnh gia Dmytro Sobokar

Thành phố New York, Hoa Kỳ
PRO
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Dmytro Sobokar
@sobokar
PRO

thành tích
22 ảnh và 6 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của năm
28
174 ảnh và 27 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
201
78 ảnh và 9 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
87
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
360 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này