Nhiếp ảnh gia Dmytro Sobokar

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 5 ngày trước
Thành viên MyWed trong
9 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Dmytro Sobokar
@sobokar
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2019

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Đính hôn"

MyWed Award 2017

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Lễ cưới"

MyWed Award 2016

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Phản ánh"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

5
22 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
28
173 ảnh và 27 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
200
78 ảnh và 9 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
87
Số điện thoại
+380 96 360 0708
Tính phí mỗi giờ
200 USD
tối thiểu 3 giờ