Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Dmytro Sobokar

11

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Ki-ép, Ukraine 

11 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, nga
https://lh3.googleusercontent.com/nwxyYzXrUYPMtog7Whsl8PmyNm3V9h7tPEWajWryN3aePGcoo6nsJzRlxij0Upx7h-nff7ulliRS69YHlMl7fhlshZ88u3Gf5dKFEw Ki-ép, Ukraine 200 USD Dmytro Sobokar +380 96 360 0708
Chụp ảnh đám cưới: 200 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ