Nhiếp ảnh gia Roman Shatkhin

Smolensk, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
12 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Roman Shatkhin
@shatkhin
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của năm
2
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Người tham dự MyWed Party 2015, 2017
2
Số điện thoại
+7 904 360-02-42
Tính phí mỗi giờ
75 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này