Nhiếp ảnh gia Pavel Sharnikov

Min-xcơ, Belarus
Xuất hiện lần cuối 30 phút trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Pavel Sharnikov
@sefs
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+375 29 578-10-58
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này