Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Aleksandra Chirkova

29

đang theo dõi
Đã lâu không xuất hiện

Béc-lin, Đức 

10 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, đức
https://lh3.googleusercontent.com/K948sBBJz4jb1bvue8oVBtkCAlAHDca-0srnz97f_k4oAU8fLvoxDKW9ul3zKA9QeFzQCNmz-kwvnWwEKqZ1e-1__kPX6y8FoElqRA Béc-lin, Đức Aleksandra Chirkova +49 1573 6107839
Chụp ảnh đám cưới: 145 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ